O projekcie / About project

Klip można dowolnie edytować: wstawiać swoje zdjęcia i zmienić końcowy tytuł. Tekstury tła oraz zdjęć do pobrania na stronie: www.cgtextures.com. Projekt do pobrania absolutnie za darmo.

Clip can be freely edited: insert your photo and change the title. Textures of the background and images you can download on the website: www.cgtextures.com. The project download absolutely for FREE.

  • 1 December 2014
  • Visioner.eu
  • Needs: After Effects CS6 or CC, Optical Flares plug-in optional
  • Pobierz / Download