Tajemniczy bunkier

Materiał jest zwiastunem dwu-odcinkowego reportażu tv o eksploracji tajemniczego bunkra, jedynego dotychczas nie odkrytego do końca obiektu na terenie lotniska wojskowego w podpoznańskich Krzesinach.

W eksploracji brali udział przede wszystkim koledzy ze Stowarzyszenia "Perkun" oraz Grupy Eksploracyjnej Magazynu "Odkrywca". Reportaż zawiera rozmowę z żyjącym i pracującym tu kiedyś świadkiem; jest próbą odpowiedzi, do czego służył ten wielki bunkier.

Sprzęt użyty do filmowania: Canon 7D oraz kamera Sony EX-3.


  • 10 Marzec 2011
  • Zdjęcia i montaż: Visioner i Dokuman
  • Emisja: telewizja, internet

Inne Produkcje